I am message box. Click edit button to change this text.

Tin tức

Lịch công tác

December 2017

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1

2

3

4

5

 • Đánh giá, phân loại …

 • Họp đoàn tn, P.A101…

6

 • Thông báo góp ý Dự t…

7

8

9

10

11

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

 • Gửi Báo cáo Tự KĐCL …

 • Họp giao ban tháng 1…

 • Họp lấy phiếu tín nh…

12

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

 • Gửi Báo cáo Tự KĐCL …

13

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

 • Gửi Báo cáo Tự KĐCL …

 • Tham dự hội nghị học…

14

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

 • Gửi Báo cáo Tự KĐCL …

 • Họp Hội đồng kiểm đị…

15

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

 • Đánh giá, phân loại …

16

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

17

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

18

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

19

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

20

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

21

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

22

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

23

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

24

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

25

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

26

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

27

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

28

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

29

 • THI HỌC KỲ I (Lần 01…

30

31