thong-bao-Khao thi

Thông báo Về việc đổi buổi thi học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin (30/TB-KT)

0 comments

Căn cứ tờ trình số 11 của Trung tâm TVVL & QHDN ngày 19/05/2016 về kế hoạch tổ chức cho giảng viên, sinh viên khoa CNTT học tập thực tế,

Căn cứ đề nghị của Khoa CNTT ngày 26/05/2016 về việc đổi buổi thi bảo vệ đồ án học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đi tham quan thực tế, đồng thời cũng đảm bảo việc tham gia thi cho sinh viên, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo cho toàn thể sinh viên có tên trong danh sách thi học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin về việc thay đổi thời gian thi học phần Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cụ thể như sau:

TT

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

TC

KHỐI (LỚP)

SỐ SV

NGÀY THI

PHÒNG THI

GIỜ THI

GIỜ THI MỚI

1

CKH042 Phân tích và thiết kế    hệ thống thông tin

3

CCLT08A

34

27/05/16

A110

07g30

13g30

2

CKH042 Phân tích và thiết kế  hệ thống thông tin

3

CCMM08A

19

A110

13g30

07g30

Để tránh trường hợp sinh viên đi sai buổi thi, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách thi học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin vào lại tài khoản cá nhân để cập nhật lại lịch thi.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings