box_vbpl

Quyết định số 423/QĐ-CĐVH ngày 20/11/2015 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v công bố Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

0 comments

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (QT.01-ĐTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng      ...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN (QT.04-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng 1.1.Mục đích Quy...

thong_bao1

Thông báo ISO

Kế hoạch đánh giá nội bộ lần 1 năm học...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings