box_vbpl

Quyết định số 587/QĐ-CĐVH ngày 27/12/2017 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v công bố Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

0 comments

Cùng chủ đề

thong_bao1

THÔNG BÁO V/v Định hướng đánh giá nội bộ lần 2 năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch Số 01b/KH-ISO ngày 15 tháng 05...

Quality Policy 3

SỨ MẠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

SỨ MẠNG Đào tạo công nghệ thông tin và truyền...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU (QT.02-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings