box_vbpl

Quyết định số 603/QĐ-CĐVH ngày 6/10/2016 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn V/v hủy bỏ tài liệu thuộc Hệ thống QLCL

0 comments

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN (QT.04-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH CHẤM THI (QT.04-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ (QT.05-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings