Quality Policy 3

SỨ MẠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

0 comments

SỨ MẠNG

Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông ở trình độ cao đẳng, có chất lượng cao; đáp ứng nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông cho các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng Trường thực sự trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khu vực Miền Trung, Tây Nguyên.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

  1. Xây dựng Trường trở thành cở sở đào tạo mở, hướng tới người học và các đối tác quan tâm. Đào tạo nguồn nhân lực nhiều trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
  2. Nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy, cập nhật giáo trình, lấy người học làm trung tâm, khuyến khích học tập, sáng tạo, tăng tính chủ động cho HS-SV; triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập; Thí điểm, tiến tới tổ chức đào tạo theo tín chỉ.
  3. Mở rộng ngành nghề đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, các cơ sở kỹ thuật – kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  4. Đào tạo đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt để đáp ứng lộ trình nâng cấp trường thành trường đại học.
  5. Hoàn thành Dự án nâng cấp Trường thành Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Thông tin và Truyền thông, xã hội.

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH COI THI (QT.03-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Việc xây dựng...

quy trinh

QUY TRÌNH MUA SẮM TÀI SẢN (QT.03-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng 1.1.Mục đích Đảm...

quy trinh

QUY TRÌNH LẬP VÀ THEO DÕI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (QT.04-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings