Thong bao DBCL

THÔNG BÁO V/v cung cấp bản mềm minh chứng của b/c tự đánh giá 2017

0 comments

Thực hiện theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ vào thực tế lưu trữ minh chứng của nhà trường, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các nhóm chuyên trách rà soát danh mục minh chứng của báo cáo tự đánh giá năm 2017 và cung cấp bản mềm các minh chứng để hoàn thành việc lưu trữ hồ sơ Báo cáo tự đánh giá năm 2017.

Để thuận tiện cho công tác cung cấp bản mềm minh chứng, trung tâm đề nghị các đơn vị đăng tải các file minh chứng vào đường link đã gửi riêng vào mail công vụ của từng thư kí các nhóm chuyên trách

Lưu ý:

  1. Các nhóm đặt tên file minh chứng theo cú pháp: Mã mc + tên mc (VD: Minh chứng Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2017, mã minh chứng: 1.7.04 đặt tên file là: 1.7.04_Ke hoach dam bao chat luong nam 2017)
  2. Các file minh chứng scan phải có đầy đủ chữ kí, con dấu (nếu có) để đảm bảo tính pháp lý của văn bản.
  3. Đối với minh chứng không thể scan được (sổ các loại), các đơn vị chuyển bản cứng về bộ phận đảm bảo chất lượng để lưu riêng.
  4. Để phù hợp với nội dung của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, đề nghị các đơn vị chỉ gửi bản mềm của minh chứng, không in ấn bản giấy tránh gây lãng phí VPP của nhà trường.
  5. Thư kí các nhóm phối hợp các thành viên trong nhóm để tổng hợp toàn bộ các file minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn do nhóm mình phụ trách

Kính mong các nhóm chuyên trách hoàn thành công tác cung cấp minh chứng trước ngày 02/02/2018 để thường trực Hội đồng tự đánh giá báo cáo với lãnh đạo nhà trường.

Mọi thắc mắc (nếu có) đề nghị liên hệ số điện thoại nội bộ 651 để được giải đáp.

Trân trọng ./.

Cùng chủ đề

thong-bao-Khao thi

Thông báo v/v chấm phúc khảo lần 2-HK I (15-16) khóa 7, 8, 9 (18/TB-KT)

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành...

thong_bao1
danh muc MC

Báo cáo tự đánh giá

Năm 2019 Báo cáo tự đánh giá CSGDNN Báo cáo...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings