Đảm bảo chất lượng

Thong bao DBCL

Thực hiện theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ vào thực tế lưu trữ minh chứng của nhà trường, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các nhóm chuyên trách rà soát danh mục minh chứng của báo cáo tự đánh giá năm 2017 và cung cấp bản mềm các minh chứng để hoàn thành việc lưu trữ hồ sơ Báo cáo tự đánh giá năm 2017.

Để thuận tiện cho công tác cung cấp bản mềm minh chứng, trung tâm đề nghị các đơn vị đăng tải các file minh chứng vào đường link đã gửi riêng vào mail công vụ của từng thư kí các nhóm chuyên trách

Lưu ý:

 1. Các nhóm đặt tên file minh chứng theo cú pháp: Mã mc + tên mc (VD: Minh chứng Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2017, mã minh chứng: 1.7.04 đặt tên file là: 1.7.04_Ke hoach dam bao chat luong nam 2017)
 2. Các file minh chứng scan phải có đầy đủ chữ kí, con dấu (nếu có) để đảm bảo tính pháp lý của văn bản.
 3. Đối với minh chứng không thể scan được (sổ các loại), các đơn vị chuyển bản cứng về bộ phận đảm bảo chất lượng để lưu riêng.
 4. Để phù hợp với nội dung của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH, đề nghị các đơn vị chỉ gửi bản mềm của minh chứng, không in ấn bản giấy tránh gây lãng phí VPP của nhà trường.
 5. Thư kí các nhóm phối hợp các thành viên trong nhóm để tổng hợp toàn bộ các file minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn do nhóm mình phụ trách

Kính mong các nhóm chuyên trách hoàn thành công tác cung cấp minh chứng trước ngày 02/02/2018 để thường trực Hội đồng tự đánh giá báo cáo với lãnh đạo nhà trường.

Mọi thắc mắc (nếu có) đề nghị liên hệ số điện thoại nội bộ 651 để được giải đáp.

Trân trọng ./.

26 January 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường về việc viết báo cáo tự đánh giá mức độ đạt được theo dự thảo tiêu chí của trường chất lượng cao đến năm 2020, trong thời gian từ ngày 07-09/9/2017, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành thuyết minh các tiêu chuẩn của báo cáo và kịp thời gửi báo cáo về Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn Chương trình mục tiêu quốc gia – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho đợt khảo sát và đánh giá ngoài sắp tới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trung Tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính thông báo đến các đơn vị đã tham gia viết báo cáo cập nhật danh mục minh chứng và gửi các minh chứng giấy về bộ phận Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 22/9/2017 để lưu hồ sơ.

Vậy kính mong các đơn vị phối hợp và hỗ trợ thực hiện.

Mọi thắc mắc về minh chứng, đề nghị liên hệ bộ phận Đảm bảo chất lượng (số nội bộ 651) để được giải đáp.

Trân trọng./.

9 November 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Kính gửi: – Phòng Đào tạo,

                 – Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động,

                 – Phòng Kế hoạch – Tài chính,

                 – Phòng Hành chính quản trị,

                 – Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ,

                 – Trung tâm Đào tạo quốc tế,

                 – Trung tâm Thông tin tư liệu,

                 – Các khoa

Thực hiện Quy chế công khai được ban hành theo Quyết định số 298/QĐ-CĐVH ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn; Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiến hành thu thập thông tin công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường năm học 2016 – 2017.

Kính đề nghị các đơn vị căn cứ Bảng phụ lục 1 phân công thực hiện tại Quy chế công khai gửi báo cáo công khai năm học 2016 – 2017 theo các biểu mẫu đi kèm Quy chế công khai về bộ phận Đảm bảo chất lượng – Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo email trungtamkt@viethanit.edu.vn trước 4/8/2017.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc xin liên hệ 0236.3962962 (651) hoặc trao đổi qua email: thyptq@viethanit.edu.vn .

Trân trọng./.

19 July 0 Bình luận
Đảm bảo chất lượng
Thong bao DBCL
Thong bao DBCL

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách

Để đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá 2016, Thường trực Hội đồng tự đánh giá đề nghị các nhóm chuyên trách nhanh chóng bổ sung, thay đổi các minh chứng; chỉnh sửa báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo ý kiến góp ý của Thường trực Hội đồng tự đánh giá và chuyển về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hạn chót vào ngày 20/7/2016. Hồ sơ chuyển về Trung tâm gồm có:

 • Danh mục minh chứng đã bổ sung (Phụ lục 9)
 • Các minh chứng bản giấy
 • Báo cáo tiêu chuẩn, tiêu chí (Phụ lục 6).
19 April 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Kính gửi: – Phòng Đào tạo

– Các khoa chuyên môn

Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng Trường CĐCNTT Hữu nghị Việt – Hàn trong cuộc họp với Trung tâm KT&ĐBCL vào ngày 28/4/2016 về việc chuyển giao công việc khảo sát ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy các học phần từ Phòng Đào tạo sang Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

Thực hiện công văn số 7324/BGDĐT-NQCBQLGD ngày 8/10/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng số 52/KH-CĐVH ngày 22/02/2016 của Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn về việc tiến hành tổ chức lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy các học phần trong học kì I năm học 2016 – 2017, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính gửi các đơn vị Dự thảo Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và xin ý kiến về Quy trình thực hiện, các mẫu phiếu khảo sát để góp phần hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên các khoa cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.

Việc lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một hoạt động hỗ trợ đánh giá công tác giảng dạy và quản lý của nhà trường về chất lượng đào tạo. Vì vậy Trung tâm KT&ĐBCL kính mong các đơn vị tổ chức lấy ý kiến tập thể và gửi phản hồi để Trung tâm kịp thời điều chỉnh và áp dụng vào học kì I năm học 2016 – 2017.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Trung tâm KT&ĐBCL qua địa chị email thyptq@viethanit.edu.vn chậm nhất vào ngày 04/11/2016.

Trân trọng./.

16 April 0 Bình luận
Thong bao DBCL

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp phiên thứ nhất của Hội đồng tự đánh giá ngày 17/02/2016 về việc tổ chức hội nghị tập huấn cho các thành viên các nhóm chuyên trách và Ban thư kí về công tác tự đánh giá giúp các nhóm viết các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt yêu cầu, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lập kế hoạch buổi tập huấn cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 8h – ngày 02/03/2016
 2. Địa điểm: Phòng học tầng 3
 3. Thành phần:
 • Ban giám hiệu
 • Thành viên các nhóm chuyên trách
 • Thành viên Ban thư kí
 1. Tổ chức thực hiện:

a. Chương trình:

STT THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
01 8h00 – 8h05 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Phan Thị Quỳnh Thy – CV ĐBCL
02 8h05 – 8h15 Phát biểu của lãnh đạo trường Hiệu trưởng Hoàng Bảo Hùng – Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá
03 8h15 – 8h30 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn của Bộ GD ĐT dành cho các trường CĐ Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL
04 8h30 – 10h00 Hướng dẫn đánh giá, phân tích tiêu chí; viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn Phó hiệu trưởng Võ Duy Thanh
05 10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao Hội nghị
06 10h15 – 10h45 Hướng dẫn tìm thông tin và minh chứng Phó hiệu trưởng Võ Duy Thanh
07 10h45 – 11h15 Thảo luận, thực hành phân tích tiêu chí, viết báo cáo tiêu chí Thành viên các nhóm chuyên trách, ban thư kí
08 11h15 – 11h30 Tóm tắt kết quả hội nghị, bế mạc Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL

b.Phối hợp thực hiện:

 • Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: chuẩn bị nội dung tập huấn
 • Phòng Hành chính – Quản trị: chuẩn bị phòng, âm thanh, nước uống, bánh, trái cây
 • Trung tâm Công nghệ thông tin: chuẩn bị máy tính và máy chiếu

Trung tâm KT&ĐBCL kính thông báo các cá nhân theo thành phần tham dự đông đủ.

Trân trọng./.

20 December 0 Bình luận
sach TLTK 1
Kế hoạch đảm bảo chất lượng

Theme Settings