thong-bao-Khao thi

Thông báo V/v đăng kí thi lại/cải thiện HK II – năm học 2015-2016(đợt 2) (39/TB-KT)

0 comments

Căn cứ vào kết quả thi lần 1 học kì II – Năm học 2015-2016 – khóa 07, 08, 09; Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và thời gian đăng kí thi lại/thi cải thiện đối với các học phần khóa 07, 08, 09 cụ thể như sau:

  • Thời gian tổ chức đăng kí: 04 ngày từ 27/07/2016 đến hết ngày 30/07/2016.
  • Thời gian thi: Từ ngày 15/08/2016 đến hết ngày 19/08/2016.

– Thời gian nộp lệ phí thi: Từ ngày 08/08/2016 đến trước ngày thi 02 ngày.

Sau thời gian quy định trên, nếu sinh viên không thực hiện đăng kí/ hủy đăng kí thi lại/ cải thiện, Trung tâm Khảo thí & ĐBCL sẽ không giải quyết việc đăng kí bổ sung hoặc hủy kết quả đăng kí với bất kì lí do nào.

Lưu ý:

Trường hợp sinh viên có học phần bị điểm F  và có tên trong danh sách thi lại nếu không tham gia thi vì lí do cá nhân yêu cầu phải hủy đăng kí thi lại trong thời gian nhà trường tổ chức đăng kí.

 Sinh viên đăng kí cải thiện nhưng không nộp lệ phí đúng thời hạn hoặc bỏ thi sẽ bị điểm F với học phần đó.

– Giờ thi, phòng thi có thể thay đổi, đề nghị những sinh viên đã đăng kí thi lại/thi cải thiện theo dõi lịch thi chính thức từ ngày 08/08/2016.

Trân trọng./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings