thong-bao-Khao thi

Thông báo Về việc đổi ngày thi

0 comments

Căn cứ thông báo số 66/TB-KT ngày 10/12/2018 của Trung tâm Khảo thí & ĐBCL về việc dời địa điểm thi, hoãn thi môn học Giáo dục thể chất 1;

Căn cứ công văn 3802/SLĐTBXH-DN ngày 14/12/2018 của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng về việc kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng.

Để tạo điều kiện cho các giảng viên Khoa CNTT có thể tham gia thi đúng lịch của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra điều kiện về sân thi môn học Giáo dục thể chất 1 (điền kinh), Trung tâm Khảo thí & ĐBCL thông báo lịch thi và ngày thi thay đổi cụ thể như sau:

STT MÃ HP TÊN HỌC PHẦN NGÀY THI CŨ GIỜ THI CŨ PHÒNG THI NGÀY THI MỚI GIỜ THI MỚI
1 CMH084 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) 11/12/2018 14g00 SANDK  25/12/2018 14g00
2 CMH084 Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) 11/12/2018 15g00 SANDK  25/12/2018 15g00
3 CKH087 Lập trình trực quan 28/12/2018 08g00 A215  27/12/2018 14g00
4 CKH087 Lập trình trực quan 28/12/2018 08g00 A311  27/12/2018 14g00
5 CMD151 Xây dựng website bằng mã nguồn mở 28/12/2018 08g00 A315  27/12/2018 14g00

 

Đề nghị Phòng Đào tạo, các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập phối hợp thông báo cho Cán bộ coi thi các học phần trên và sinh viên được biết và thực hiện ./.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

thong-bao-Khao thi

Thông báo chấm phúc khảo lần 2-HK I (16-17) khóa 9 (10/TB-KT)

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành...

thong-bao-Khao thi

Thông báo

Hội nghị tập huấn kiến thức hệ thống QLCL và...

box_vbpl

Quy chế, quy định về khảo thí

Quy chế Kiểm tra, thi của Trường Cao đẳng Công...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings