Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2014-2015
 1. Phấn đấu tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đạt 300 sinh viên.

 2. Xây dựng  mới 02 ngành đào tạo

 3. Sinh viên khóa 6 đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn là 80%.

 4. Tỷ lệ sinh viên khá, giỏi toàn diện đạt 35%, trong đó 12% sinh viên đạt danh hiệu giỏi, xuất sắc.

 5. Tỷ lệ sinh viên đạt kết quả rèn luyện khá trở lên là 85%.

 6. Tỷ lệ SV buộc thôi học do vi phạm kỷ luật không quá 1% so với tổng SV.

 7. Đạt doanh thu đào tạo ngắn hạn 2 tỷ.

 8. Tổ chức 02 đợt thanh tra, kiểm tra nội bộ.

 9. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 80%.

 10. Có 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu đúng thời hạn.

 11. Triển khai ứng dụng thành công 02 phần mềm trong công tác quản lý.

 12. Xuất bản ít nhất 02 kỳ Tạp san khoa học và giáo dục của trường.

 13. Tổ chức được 02 đợt thi đua trong năm.

 14. Cố gắng tăng nguồn thu, giảm chi tiêu để CBVC có mức thu nhập tăng thêm đạt 0,6 lần lương cơ bản.

11 July 0 Bình luận
Mục tiêu chất lượng trường năm học 2016-2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 653a/QĐ-CĐVH ngày 4/11/2016  của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

10 July 0 Bình luận
Mục tiêu chất lượng trường năm học 2015-2016
 1. Phấn đấu tuyển sinh đạt 50% chỉ tiêu được giao

 2. Phấn đấu 90% SV tốt nghiệp đúng thời hạn, trong đó có trên 50% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi tốt nghiệp

 3. Phấn đấu đạt 50% SV đạt kết quả học tập loại khá, giỏi trở lên.

 4. Tỷ lệ SV buộc thôi học do vi phạm kỷ luật không quá 1% so với tổng SV.

 5. Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ đạt 90%, tiến sỹ đạt 7% trên tổng số giảng viên.

 6. Đảm bảo cử 11 giảng viên đi NCS theo Dự án nâng cấp trường đúng tiến độ.

 7. 100% đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu đúng thời hạn.

 8. Tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học quốc tế.

 9. Triển khai nội dung hợp tác về đào tạo liên thông (chương trình 3+2) với Trường đại học Chosun và Trường đại học Tongmyong, Hàn Quốc.

 10. Phấn đấu tăng nguồn thu, tiết kiệm chi để ổn định thu nhập tăng thêm cho CBVC đạt mức 0,5 lần lương cấp bậc

 11. Tổ chức cho mỗi CBVC 01 lượt tham quan thực tế.

 12. Phấn đấu tập thể trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông; trong đó có 50% tập thể cơ sở đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 

10 July 0 Bình luận
muc tieu 1

Theme Settings