ISO

0 comments

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (QT.01-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

QUY TRÌNH THI ĐUA – KHEN THƯỞNG SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (QT.05-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings