Kế hoạch đảm bảo chất lượng

0 comments

Cùng chủ đề

Thong bao

Thông báo V/v đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá (244/CĐVH-HĐTĐG)

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách Để đẩy nhanh tiến...

Thong bao

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tự đánh giá

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại...

ke hoach

Kế hoạch tự đánh giá

Kế hoạch viết báo cáo tự đanh giá Kế hoạch...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings