thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017

0 comments
  1. Thời gian: Từ ngày 12/6/2016 đến ngày 16/6/2016
  2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

  1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
  2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
  3. Đoàn đánh giá:
Stt Họ và tên Chức vụ/Chức danh Nhiệm vụ
1 Ông Võ Duy Thanh Phó Hiệu trưởng Trưởng đoàn
2 Ông Phạm Nguyễn Minh Nhựt Trưởng phòng TCCB-LĐ Trưởng nhóm 1
3 Ông Lê Viết Trương GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 2
4 Ông Ngô Viết Phương Trưởng phòng Đào Tạo Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

CV TT KT&ĐBCL

Thư ký Ban ISO

Nhóm 1
6 Ông Lê Văn Hiền Chuyên viên phòng CT&CTSV Nhóm 3
7 Bà Trần Thị Hạnh Nguyên Chuyên viên phòng ĐT Nhóm 2
8 Bà Đặng Thị Á  CV phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
9 Bà Dương Thị Phượng  Phó khoa Cơ Bản Nhóm 2
10 Bà Phan Thị Quỳnh Thy  Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 1
  1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Ngày 12/6/2016 8:00-9:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
  Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
9:15-11:15 TT CNTT Khoa

Cơ bản

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00     TT TVVL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 13/6/2016 8:00-10:00   Phòng Đào Tạo Phòng KHTC Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 14/6/2016 8:00-10:00 Khoa TMĐT & TT Phòng

HC-QT

Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 TT KT & ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 15/6/2016 8:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00 Khoa CNĐT-VT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 16/6/2016 8:00-11:00 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:30   HỌP KẾT THÚC  Phòng họp tầng 3

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings