Kế hoạch đảm bảo chất lượng

0 comments

Cùng chủ đề

qui dinh

Những qui định, quy chế trong công tác Đảm bảo chất lượng

Qui định lấy ý kiên của người học về hoạt...

Thong bao DBCL

Thông báo V/v đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá (244/CĐVH-HĐTĐG)

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách Để đẩy nhanh tiến...

ke hoach

Kế hoạch tự đánh giá

Kế hoạch tự đánh giá CSGDNN (18/10/2017) Kế hoạch viết...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings