thong-bao-Khao thi

Thông báo kết quả chấm phúc khảo lần 1 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

0 comments

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Lần: 01 – Học kỳ I – Năm học 2018-2019

 

Căn cứ đơn xin phúc khảo của sinh viên; Căn cứ bài làm được lưu trong hệ thống, đề thi, đáp án, bài thi. Sau khi tổ chức kiểm tra từng bài thi, chấm phúc khảo Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo kết quả chấm phúc khảo thi lần 01 học kỳ I (năm học 2018-2019)  khóa 11,12 như sau:

  1. Môn học: Tin học
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16435 Huỳnh Thị Diễm K1216C 2 2 Chỉ có bài powerpoint, không có bài word và excel
  1. Môn học: Chính trị 2
TT MSSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm Phúc khảo
1 CCMD17A001 Mai Văn Đạt CCMD17A 4,8 9,3 Hoàn lệ phí
2 CCAD17A006 Phạm Đỗ Linh Trang CCAD17A 9 5,5 Rà soát lại bài thi PA213
3 CCAD17A007 Đặng Võ Hồng Trinh CCAD17A 5,5 9
4 CCMD17A002 Lương Quốc Hải CCMD17A 9,3 4,8
  1. Học phần: Pháp luật
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16363 Lê Thị Hồng Phúc K1216B 7.0 7.0
  1. Học phần: Viết 1
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16363 Lê Thị Hồng Phúc K1216B 7.2 7.2
  1. Học phần: Nghe 1
TT MSV Họ và tên Lớp Điểm chấm Ghi chú
Lần 1 Thống nhất điểm

Phúc khảo

1 K12C16316 Ngô Thị Xuân Hương K1216B 7.8 8.7 Hoàn lệ phí

Chú ý:

Sinh viên phúc khảo lên điểm có ghi chú “Hoàn lệ phí” lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để nhận lại lệ phí phúc khảo.

– Sinh viên phúc khảo đã đăng ký thi cải thiện, sau khi có kết quả phúc khảo lên điểm nếu có nguyện vọng hủy thi cải thiện thì làm đơn gửi Trung tâm Khảo thí & ĐBCL  trước ngày 11/02/2019

Từ khóa:

Cùng chủ đề

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018 Mục đích:...

Thong bao DBCL

Thông báo V/v đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá (244/CĐVH-HĐTĐG)

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách Để đẩy nhanh tiến...

thong-bao-Khao thi

Thông báo chấm phúc khảo lần 1-HK II (15-16) khóa 7, 8, 9 (37/TB-KT)

Căn cứ Quy chế thi và kiểm tra Ban hành...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings