thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

0 comments
  1. Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018
  2. Mục đích:

+ Hiệu lực áp dụng Hệ thống tài liệu đã ban hành;

+ Cải tiến hệ thống tài liệu, hoạt động, quá trình tại các đơn vị trong Trường.

  1. Mục tiêu: Nâng cao hiệu lực áp dụng và tăng cường công tác cải tiến hệ thống quản lý.
  2. Chuẩn mực: Các tiêu chuẩn của ISO 9001:2008
  3. Đoàn đánh giá:

Stt

Họ và tên Chức vụ/Chức danh

Nhiệm vụ

1 Ông Võ Duy Thanh – Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban ISO Trưởng đoàn
2 Ông Lê Viết Trương – GĐ TT KT&ĐBCL Trưởng nhóm 1
3 Bà Trần Thị Kim Oanh – Trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 2
4 Ông Hoàng Đình An – Phó trưởng Phòng CT&CTSV Trưởng nhóm 3
5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – CV TT KT&ĐBCL-Thư ký Ban ISO Nhóm 2
6 Bà Phan Thị Quỳnh Thy – Chuyên viên TT KT&ĐBCL Nhóm 2
7 Bà Huỳnh Nguyễn Ngọc Thảo – Phó trưởng Phòng ĐT Nhóm 1
8 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu – Chuyên viên TT ĐTQT Nhóm 1
9 Bà Đặng Thị Á – Chuyên viên Phòng TCCB-LĐ Nhóm 3
10 Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền – Chuyên viên Khoa cơ bản Nhóm 3
  1. Thời gian, địa điểm và phạm vi đánh giá:
Thời gian Nội dung công việc
đơn vị đánh giá
Địa điểm
Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Ngày 16/4/2018 08:00-09:00 HỌP MỞ ĐẦU Phòng họp tầng 3
09:30-11:30 P.CT&CTSV P.TCCB-LĐ P.KHTC Tại đơn vị đánh giá
Ngày 17/4/2018 08:00-10:00 Khoa cơ bản Phòng HTQT TT KT&ĐBCL Tại đơn vị đánh giá
Ngày 18/4/2018 08:00-10:00 Khoa TMĐT&TT Phòng

HC-QT

Phòng ĐT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 19/4/2018 08:00-10:00 Khoa CNTT  TT TTTL TT TVVL&QHDN Tại đơn vị đánh giá
14:00-16:00  Khoa CNĐTVT TT CNTT TT ĐTQT Tại đơn vị đánh giá
Ngày 20/4/2018 08:00-11:30 Các nhóm viết báo cáo
14:00-16:00 HỌP KẾT THÚC Phòng họp tầng 3

Cùng chủ đề

thong_bao1

Thông báo ISO

Kế hoạch đánh giá nội bộ lần 1 năm học...

quy trinh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (QT.01-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings