KÝ HIỆU ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

0 comments
STT Tên đơn vị, cá nhân Ký hiệu
1 Hiệu trưởng HT
2 Phó Hiệu trưởng PHT
3 HĐĐBCL ISO
4 Thường trực HĐĐBCL T.Tr
5 Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động TCCB
6 Phòng Hành chính – Quản trị HCQT
7 Phòng Kế hoạch – Tài chính KHTC
8 Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ HTQT
9 Phòng Đào tạo ĐT
10 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên CTSV
11 Khoa Cơ bản KCB
12 Khoa Công nghệ thông tin KCNTT
13 Khoa Công nghệ điện tử – Viễn thông KCNĐT
14 Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông KTMĐT
15 Trung tâm Thông tin tư liệu TTTL
16 Trung tâm Công nghệ thông tin CNTT
17 Trung tâm Đào tạo quốc tế ĐTQT
18 Trạm Y tế YT
19 Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp TVVL
20 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng KT

 

 

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO (QT.04-ISO)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích...

quy trinh

QUY TRÌNH LẬP VÀ THEO DÕI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (QT.04-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG (QT.08-HTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình được...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings