Liên hệ

Gửi thông tin

Họ và tên (Bắt buộc)

Email của bạn (Bắt buộc)

Tiêu đề

Nội dung (Bắt buộc)

Giám đốc Trung tâm

ThS. Lê Viết Trương

Email:  truonglv@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.129921, (0236) 3962962(ext 650)

Khảo thí

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Email:  giangntt@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0983.864959, (0236) 3962962(ext 652)

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Email:  hanhntm@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0905.360816, (0236) 3962962(ext 652)

Đảm bảo chất lượng

Phan Thị Quỳnh Thy

Chức vụ: Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

Email:  thyptq@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0943.300181, (0236) 3962962(ext 651)

ISO

ThS. Lê Thị Mai Thảo

Chức vụ: Chuyên viên ISO, ĐBCL

Email:  thaoltm@viethanit.edu.vn

Điện thoại: 0935453549, (0236) 3962962(ext 651)