Mục tiêu chất lượng trường năm học 2014-2015

0 comments
 1. Phấn đấu tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đạt 300 sinh viên.

 2. Xây dựng  mới 02 ngành đào tạo

 3. Sinh viên khóa 6 đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn là 80%.

 4. Tỷ lệ sinh viên khá, giỏi toàn diện đạt 35%, trong đó 12% sinh viên đạt danh hiệu giỏi, xuất sắc.

 5. Tỷ lệ sinh viên đạt kết quả rèn luyện khá trở lên là 85%.

 6. Tỷ lệ SV buộc thôi học do vi phạm kỷ luật không quá 1% so với tổng SV.

 7. Đạt doanh thu đào tạo ngắn hạn 2 tỷ.

 8. Tổ chức 02 đợt thanh tra, kiểm tra nội bộ.

 9. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 80%.

 10. Có 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu đúng thời hạn.

 11. Triển khai ứng dụng thành công 02 phần mềm trong công tác quản lý.

 12. Xuất bản ít nhất 02 kỳ Tạp san khoa học và giáo dục của trường.

 13. Tổ chức được 02 đợt thi đua trong năm.

 14. Cố gắng tăng nguồn thu, giảm chi tiêu để CBVC có mức thu nhập tăng thêm đạt 0,6 lần lương cơ bản.

Từ khóa:

Cùng chủ đề

muc tieu 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm học 2017-2018 Năm học 2016-2017 Năm học 2015-2016 Năm...

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2016-2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 653a/QĐ-CĐVH ngày 4/11/2016 ...

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2015-2016

Phấn đấu tuyển sinh đạt 50% chỉ tiêu được giao...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings