Mục tiêu chất lượng trường năm học 2015-2016

0 comments
 1. Phấn đấu tuyển sinh đạt 50% chỉ tiêu được giao

 2. Phấn đấu 90% SV tốt nghiệp đúng thời hạn, trong đó có trên 50% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi tốt nghiệp

 3. Phấn đấu đạt 50% SV đạt kết quả học tập loại khá, giỏi trở lên.

 4. Tỷ lệ SV buộc thôi học do vi phạm kỷ luật không quá 1% so với tổng SV.

 5. Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ đạt 90%, tiến sỹ đạt 7% trên tổng số giảng viên.

 6. Đảm bảo cử 11 giảng viên đi NCS theo Dự án nâng cấp trường đúng tiến độ.

 7. 100% đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được nghiệm thu đúng thời hạn.

 8. Tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học quốc tế.

 9. Triển khai nội dung hợp tác về đào tạo liên thông (chương trình 3+2) với Trường đại học Chosun và Trường đại học Tongmyong, Hàn Quốc.

 10. Phấn đấu tăng nguồn thu, tiết kiệm chi để ổn định thu nhập tăng thêm cho CBVC đạt mức 0,5 lần lương cấp bậc

 11. Tổ chức cho mỗi CBVC 01 lượt tham quan thực tế.

 12. Phấn đấu tập thể trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông; trong đó có 50% tập thể cơ sở đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 

Từ khóa:

Cùng chủ đề

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2016-2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 653a/QĐ-CĐVH ngày 4/11/2016 ...

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2014-2015

Phấn đấu tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đạt...

muc tieu 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Năm học 2017-2018 Năm học 2016-2017 Năm học 2015-2016 Năm...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings