muc tieu 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

0 comments
Từ khóa:

Cùng chủ đề

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2014-2015

Phấn đấu tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đạt...

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2016-2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 653a/QĐ-CĐVH ngày 4/11/2016 ...

Mục tiêu chất lượng trường năm học 2015-2016

Phấn đấu tuyển sinh đạt 50% chỉ tiêu được giao...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings