Nghi dinh

Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

0 comments

Ngày 30/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về:

  • Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  • Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; cấp, cấp lại, thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
  • Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục xây dựng, ban hành “Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp. Bộ sẽ ưu tiên đẩy mạnh hợp tác quốc tế về kiểm định chất lượng, đồng thời tranh thủ các nguồn lực trong nước và nước ngoài để đến năm 2020, 2030:

– Hình thành mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

– Phát triển đội ngũ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

– Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý các cấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

–  Kiểm định và công bố công khai kết quả kiểm định chất lượng với mục tiêu dự kiến cụ thể như sau:

+ Đến năm 2020 cho 100% trường trong danh sách được ưu tiên đầu tư tập trung để trở thành trường chất lượng cao,  50% trường cao đẳng, 30% trường trung cấp, 10% trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 60% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm,

+ Đến 2030 cho 100% trường trong danh sách được ưu tiên đầu tư tập trung để trở thành trường chất lượng cao, 100% trường cao đẳng, 100% trường trung cấp, 70% trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 90% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2018./.

Toàn bộ nghị định tại đây

Văn bản về ĐBCL

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Cùng chủ đề

Thong tu

Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định...

20160302_080540

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ 2016

Ngày 01 tháng 03 năm 2016, Trung tâm Khảo thí...

News Tin tuc

Cảnh báo lợi dụng công nghệ cao gian lận thi cử

VietNamNet – Cơ quan chức năng cảnh báo trước kỳ thi THPT...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings