quy trinh

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (QT.01-ĐTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định về phương pháp điều tra, xử lý các thông tin phục vụ nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn và giới thiệu việc làm của Trung tâm Đào tạo Quốc tế (viết tắt là TTĐTQT) Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường).

Nội dung của quy trình nghiên cứu thị trường bao gồm: xác định mục tiêu nghiên cứu, lựa chọn phương pháp thu thập thông tin, lập kế hoạch nghiên cứu, triển khai kế hoạch, báo cáo lãnh đạo và lưu hồ sơ.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1. Xác định vấn đề nghiên cứu QT.01-ĐTQT*M.01
2. Kế hoạch nghiên cứu QT.01-ĐTQT*M.02
3. Kiểm tra quá trình nghiên cứu QT.01-ĐTQT*M.03
4. Báo cáo nghiên cứu thị trường QT.01-ĐTQT*M.04

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÁCH VÀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN (QT.02-TTTL)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích...

quy trinh

QUY TRÌNH THỈNH GIẢNG (QT.05-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG/CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.04-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings