quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY (QT.01-KCNTT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định thống nhất nội dung, trách nhiệm, trình tự thực hiện việc kiểm soát lịch trình giảng dạy tại các Khoa thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1 Lịch trình giảng dạy QT.01-KCNTT*M.01
2 Sổ theo dõi giảng dạy (1, 2) QT.01-KCNTT*M.02
3 Phiếu điều chuyển giờ giảng QT.01-KCNTT*M.03

Cùng chủ đề

KÝ HIỆU ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

STT Tên đơn vị, cá nhân Ký hiệu 1 Hiệu...

quy trinh

QUY TRÌNH KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (QT.01-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

quy trinh

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings