quy trinh

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH (QT.01-YT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này thống nhất về trách nhiệm, trình tự và nội dung trong công tác khám chữa bệnh của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường), đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, thuận tiện cho bệnh nhân.
– Quy trình này áp dụng cho nhân viên Trạm Y tế trường và cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường liên quan.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Sổ cấp thuốc QT.01-YT*M.01
2  Sổ nghỉ ốm QT.01-YT*M.02
3  Sổ cấp cứu QT.01-YT*M.03

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÁCH VÀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN (QT.02-TTTL)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích...

quy trinh

QUY TRÌNH HỖ TRỢ THỰC TẬP CHO SINH VIÊN (QT.01-TVVL)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích:...

quy trinh

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP (QT.03-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng   Văn bản...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings