quy trinh

QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH (QT.01-YT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này thống nhất về trách nhiệm, trình tự và nội dung trong công tác khám chữa bệnh của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường), đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, thuận tiện cho bệnh nhân.
– Quy trình này áp dụng cho nhân viên Trạm Y tế trường và cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường liên quan.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Sổ cấp thuốc QT.01-YT*M.01
2  Sổ nghỉ ốm QT.01-YT*M.02
3  Sổ cấp cứu QT.01-YT*M.03

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ VĂN BẰNG (QT.01-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH (QT.03-YT)

Mục đích và phạm vi áp dụng: Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (QT.02-ISO)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings