quy trinh

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN (QT.02-CTSV)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này quy định thống nhất việc tổ chức xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên từng học kỳ.

– Quy trình áp dụng để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy, không  áp dụng đối với các học sinh, sinh viên tạm đình chỉ học, tự ý nghỉ học và bảo lưu kết quả.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Phiếu đánh giá KQRL HSSV (mới)  QT.02-CTSV*M.01
2.  Biên bản họp đánh giá KQRL của lớp  QT.02-CTSV*M.02
3.  Mẫu tổng hợp KQRL theo lớp của khoa  QT.02-CTSV*M.03
4.  Mẫu tổng hợp KQRL toàn trường của P.CT&CTSV  QT.02-CTSV*M.04
5.  Biên bản họp Hội đồng đánh giá KQRL học kỳ  QT.02-CTSV*M.05
6.  Tờ trình phê duyệt KQRL học kỳ của P.CT&CTSV  QT.02-CTSV*M.06
7.  Quyết định công nhận KQRL của Hiệu trưởng  QT.02-CTSV*M.07

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH HỖ TRỢ THỰC TẬP CHO SINH VIÊN (QT.01-TVVL)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích:...

quy trinh

QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO (QT.04-ISO)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích...

quy trinh

QUY TRÌNH COI THI (QT.03-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Việc xây dựng...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings