quy trinh

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN (QT.02-CTSV)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này quy định thống nhất việc tổ chức xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên từng học kỳ.

– Quy trình áp dụng để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên hệ chính quy, không  áp dụng đối với các học sinh, sinh viên tạm đình chỉ học, tự ý nghỉ học và bảo lưu kết quả.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Phiếu đánh giá KQRL HSSV (mới)  QT.02-CTSV*M.01
2.  Biên bản họp đánh giá KQRL của lớp  QT.02-CTSV*M.02
3.  Mẫu tổng hợp KQRL theo lớp của khoa  QT.02-CTSV*M.03
4.  Mẫu tổng hợp KQRL toàn trường của P.CT&CTSV  QT.02-CTSV*M.04
5.  Biên bản họp Hội đồng đánh giá KQRL học kỳ  QT.02-CTSV*M.05
6.  Tờ trình phê duyệt KQRL học kỳ của P.CT&CTSV  QT.02-CTSV*M.06
7.  Quyết định công nhận KQRL của Hiệu trưởng  QT.02-CTSV*M.07

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU (QT.01-ISO)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (QT.05-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings