quy trinh

QUY TRÌNH THU THẬP, XỬ LÝ CÁC PHẢN HỒI VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG (QT.02-ĐTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này thống nhất nội dung, trình tự và trách nhiệm trong công tác giúp cho nhà Trường đánh giá được mức độ hài lòng của: Người học (học sinh, sinh viên, học viên), phụ huynh, người sử dụng lao động do trường đào tạo để có cơ sở để điều chỉnh về nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, phương pháp quản lý, bổ sung cơ sở vật chất, … nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo tại Trường.

Quy trình này áp dụng cho tất cả các Phòng, Trung tâm, Khoa thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Phiếu tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng QT.02-ĐTQT*M.01
2 Phiếu đề nghị góp ý kiến QT.02-ĐTQT*M.02
3 Phiếu lấy ý kiến của cựu sinh viên QT.02-ĐTQT*M.03
4 Phiếu khảo sát các doanh nghiệp sử dụng sinh viên của Trường QT.02-ĐTQT*M.04
5 Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các doanh nghiệp có sinh viên của trường đang công tác QT.02-ĐTQT*M.05
6 Phiếu khảo sát môn học lý thuyết QT.02-ĐTQT*M.06
7 Phiếu khảo sát môn học thực hành QT.02-ĐTQT*M.07
8 Bảng tổng hợp báo cáo QT.02-ĐTQT*M.08

 

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings