quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN (QT.02-HCQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Văn bản này quy định nội dung, trình tự các bước của việc quản lý công tác văn thư (văn bản đi đến) của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

– Tất cả các cá nhân, đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

Phòng Hành chính – Quản trị tổ chức thực hiện.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1  Bìa sổ đăng ký văn bản  QT.02-HCQT*M.01
2  Sổ đăng ký văn bản đi  QT.02-HCQT*M.02
3  Sổ đăng ký văn bản đến  QT.02-HCQT*M.03
4  Sổ chuyển giao văn bản đi  QT.02-HCQT*M.04
5  Sổ gửi văn bản đi Bưu điện  QT.02-HCQT*M.05

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG/CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.04-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

KÝ HIỆU ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

STT Tên đơn vị, cá nhân Ký hiệu 1 Hiệu...

quy trinh

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (QT.05-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings