quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU (QT.02-KHTC)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này thống nhất quá trình thu tiền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp tiền tại Trường và nộp tiền, chuyển tiền vào tài khoản của Trường tại kho bạc, ngân hàng.

Quy trình được áp dụng đối với Cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên và khách hàng của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

Các biểu mẫu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính  (tải tập tin)

Các biểu mẫu do trường quy định

STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Danh sách nộp tiền  QT.02-KHTC*M.01

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN (QT.04-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ (QT.01-HCQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

thong_bao1

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings