quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÁCH VÀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN (QT.02-TTTL)

0 comments

I. Mục đích và phạm vi áp dụng

  1. Mục đích

Quy trình quản lý sách và phục vụ bạn đọc được thiết lập nhằm quản lý tài liệu của nhà trường một cách khoa học, có hệ thống đồng thời phục vụ bạn đọc  một cách nhanh chóng, hiệu quả.

  1. Phạm vi áp dụng

Quy trình quản lý sách và phục vụ bạn đọc tại thư viện được áp dụng tại Trung tâm Thông tin tư liệu.

II. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)

III. Các biểu mẫu 

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Sổ đăng ký tổng quát QT.02- TTTL*M.01
2  Sổ đăng ký cá biệt QT.02- TTTL*M.02
3  Biên bản xử lý vi phạm QT.02- TTTL*M.03
4  Biên bản kiểm kê QT.02- TTTL*M.04
5  Thống kê số lượng bạn đọc QT.02- TTTL*M.05

 

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH PHÚC KHẢO (QT.05-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Việc xây dựng,...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH (QT.02-HTQT)

 Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình được...

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT (QT.02-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings