quy trinh

QUY TRÌNH HỖ TRỢ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN/CỰU SINH VIÊN (QT.02-TVVL)

0 comments

I. Mục đích và phạm vi áp dụng

  1. Mục đích:

     Quy trình này quy định nội dung, trình tự, cách thức và nhiệm vụ thực hiện công tác hỗ trợ và giới thiệu việc làm cho sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Phạm vi áp dụng:

Tất cả các SV, cựu SV, các khoa, phòng/ trung tâm có liên quan đến công tác hỗ trợ này.

II. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)

III. Các biểu mẫu 

STT TÊN BIỂU MẪU/HỒ SƠ KÝ HIỆU
1.  Phiếu đăng ký ứng tuyển QT.02-TVVL*M.01
2.  Danh sách DN tham gia tuyển dụng QT.02-TVVL*M.02
3.  Thông báo tuyển dụng QT.02-TVVL*M.02
4.  Danh sách SV tham gia phỏng vấn với từng DN QT.02-TVVL*M.04
5.  Danh sách kết quả tuyển dụng của SV QT.02-TVVL*M.05
6.  Báo cáo tình hình hỗ trợ việc làm QT.02-TVVL*M.06

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH COI THI (QT.03-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Việc xây dựng...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH (QT.02-HTQT)

 Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình được...

KÝ HIỆU ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

STT Tên đơn vị, cá nhân Ký hiệu 1 Hiệu...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings