quy trinh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình này quy định thống nhất nội dung, trình tự và phương pháp tổ chức xét trợ cấp xã hội cho SV trong quá trình học tập tại trường.

– Quy trình áp dụng để xét trợ cấp xã hội cho sinh viên thuộc hệ chính quy thuộc các đối tượng : là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú ở vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên; sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; sinh viên là người tàn tật gặp khó khăn về kinh tế, bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp xã hội     QT.03-CTSV*M.01
2.  Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét trợ cấp xã hội  QT.03-CTSV*M.02
3.  Biên bản họp Hội đồng trợ cấp xã hội cho sinh viên  QT.03-CTSV*M.03
4.  Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả xét trợ cấp xã hội  QT.03-CTSV*M.04
5.  Quyết định công nhận sinh viên nhận trợ cấp  QT.03-CTSV*M.05

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH BỔ SUNG TÀI LIỆU (QT.01-TTTL)

I.Mục đích, yêu cầu và phạm vi áp dụng Mục...

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (QT.01-ĐTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng      ...

thong_bao1

Thông báo ISO

Kế hoạch đánh giá nội bộ lần 1 năm học...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings