quy trinh

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP (QT.03-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

 

Văn bản này quy định thống nhất công tác đăng ký khối lượng học tập nhằm thể hiện toàn bộ quá trình đăng ký và sắp xếp các lớp học phần đào tạo trong học kỳ theo yêu cầu và nguyện vọng học tập của sinh viên trong điều kiện thực tế của trường.

Nội dung của quy trình đăng ký khối lượng học tập bao gồm: quá trình thực hiện đăng ký, quá trình hiệu chỉnh và xử lý đăng ký.

Quy trình này áp dụng cho Phòng Đào tạo và tất cả các sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập QT.03-ĐT*M.01
2  Đơn đăng ký học lại, học cải thiện QT.03-ĐT*M.02
3  Đơn đăng ký học bổ sung QT.03-ĐT*M.03
4  Đơn xin rút bớt học phần QT03-ĐT*M.04

Cùng chủ đề

thong_bao1
quy trinh

QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG – KHEN THƯỞNG (QT.01-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU (QT.02-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings