quy trinh

QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC (QT.03-HTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý đăng ký và tham dự các hội thảo khoa học cấp Khoa, cấp trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn nhằm đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên trong quá trình quản lý chất lượng đào tạo.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1

Kế hoạch tổ chức hội nghị/hội thảo

QT.03-HTQT*M.01
2

Biên bản hội nghị/hội thảo

QT.03-HTQT*M.02
3

Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị/hội thảo

QT.03-HTQT*M.03

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ (QT.01-CNTT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.06-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

KÝ HIỆU ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

STT Tên đơn vị, cá nhân Ký hiệu 1 Hiệu...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings