quy trinh

QUY TRÌNH COI THI (QT.03-KT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Việc xây dựng và thực hiện quy trình này quy định thống nhất công tác coi thi nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đồng bộ giữa các bộ phận liên quan.

Áp dụng cho tất cả các bộ phận có liên quan đến công tác coi thi tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

Danh sách thi  
  Danh sách thi dành cho HP/MH/MĐ thi trắc nghiệm máy

QT.03-KT*M.01a

  – Danh sách thi dành cho HP/MH/MĐ thi BVĐA, vấn đáp, bài tập lớn, thực hành, tự luận, trắc nghiệm giấy.

QT.03-KT*M.01b

2

Biên bản bàn giao đề thi, danh sách thi

QT.03-KT*M.02

3

Phiếu trả lời trắc nghiệm trên giấy

QT.03-KT*M.03

4

Phiếu trả lời trắc nghiệm trên máy

QT.03-KT*M.04

5

Biên bản xác nhận hiện trạng đề thi tại phòng thi

QT.03-KT*M.05

6

Biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế

QT.03-KT*M.06

7

Biên bản sinh viên ra khỏi phòng thi

QT.03-KT*M.07

8

Biên bản xử lý cán bộ coi thi/cán bộ tham gia tổ chức thi vi phạm quy chế

QT.03-KT*M.08

9

Biên bản bàn giao bài thi giữa cán bộ coi thi và TTKT&ĐBCL

QT.03-KT*M.09

10

 Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi

QT.03-KT*M.10

11

 Giấy ủy quyền coi thi

QT.03-KT*M.11

10

 Hướng dẫn thí sinh tham gia thi trên phần mềm thi trắc nghiệm online

HD.01-KT

11

 Hướng dẫn cán bộ coi thi trên phần mềm thi trắc nghiệm online

HD.02-KT

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (QT.02-ISO)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG/CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.04-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO (QT.04-ISO)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings