quy trinh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI (QT.03-TCCB)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy định thống nhất việc hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, nhân viên trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn đảm bảo đúng pháp luật, thuận tiện, kịp thời.

Quy trình được áp dụng trong công tác giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại trường Cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
TT Biểu mẫu Ký hiệu
1  Thông báo nghỉ hưu QT.03-TCCB*M.01
2  Quyết định nghỉ hưu QT.03-TCCB*M.02
3  Đơn xin nghỉ dưỡng sức PHSK sau thai sản QT.03-TCCB*M.03
4  Đơn xin nghỉ thai sản QT.03-TCCB*M.04
5  Đơn xin nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội QT.03-TCCB*M.05

Cùng chủ đề

Theme Settings