quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN (QT.04-CTSV)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình xử lý kỷ luật sinh viên nhằm mục đích thống nhất trình tự, thủ tục, hồ sơ xét kỷ luật và nhiệm vụ của từng đơn vị có liên quan khi xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế, vi phạm pháp luật;

– Cụ thể hoá các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc kỷ luật đối với sinh viên; bảo đảm các quy định hiện hành của Pháp luật, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, đào tạo sinh viên của Nhà trường.

– Phạm vi áp dụng: Sinh viên hệ chính quy trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Biên bản làm việc  QT.04-CTSV*M.01
2.  Bản tường trình của SV  QT.04-CTSV*M.02
3.  Báo cáo tổng hợp hành vi vi phạm  QT.04-CTSV*M.03
4.  Biên bản họp lớp  QT.04-CTSV*M.04
5.  Giấy đề nghị hình thức kỷ luật SV vi phạm của khoa  QT.04-CTSV*M.05
6.  Biên bản họp của HĐKLSV  QT.04-CTSV*M.06
7.  Tờ trình đề nghị hình thức kỷ luật SV vi phạm  QT.04-CTSV*M.07
8.  Quyết định hình thức kỷ luật sinh viên vi phạm  QT.04-CTSV*M.08

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SÁCH VÀ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN (QT.02-TTTL)

I. Mục đích và phạm vi áp dụng Mục đích...

ISO

Thông báo   Văn bản   Tài liệu tham khảo...

quy trinh

QUY TRÌNH THI ĐUA – KHEN THƯỞNG SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings