quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG/CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.04-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định thống nhất về nội dung, trình tự, trách nhiệm xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo ở các trình độ đào tạo tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu 
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Phiếu đề xuất mở ngành đào tạo QT.04-ĐT*M.01
2  Phiếu đề xuất nhân sự tham gia tổ biên soạn CTĐT QT.04-ĐT*M.02
3  Mẫu trình bày khung CTĐT QT.04-ĐT*M.03
4  Phiếu thẩm định khung CTĐT QT.04-ĐT*M.04
5  Mẫu trình bày CTĐT QT.04-ĐT*M.05
6  Mẫu chương trình mô đun (mới) QT.04-ĐT*M.06
7  Mẫu chương trình môn học (mới) QT.04-ĐT*M.07
8  Biên bản thẩm đinh, hội thảo QT.04-ĐT*M.08
9  Phiếu thẩm định CTĐT QT.04-ĐT*M.09
10  Chuẩn đầu ra QT.04-ĐT*M.10
11  Phiếu đề nghị sửa đổi CTĐT QT.04-ĐT*M.11

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH COI THI (QT.03-KT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Việc xây dựng...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN VÀ NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH (QT.02-HTQT)

 Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình được...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings