quy trinh

QUY TRÌNH CHẤM THI (QT.04-KT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định thống nhất công tác chấm thi nhằm tránh gian lận, xin điểm, nâng điểm, đảm bảo tính công bằng, chính xác và nghiêm túc trong các kỳ thi.

Áp dụng cho các bộ phận có liên quan tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

1

 Danh sách đánh phách QT.04-KT*M.01a,b

2

 Biên bản giao nhận bài thi (Giữa TTKT &ĐBCL với CBChT) QT.04-KT*M.02

3

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ

 (Mẫu dùng cho thi tr.nghiệm giấy và tự luận)

QT.04-KT*M.03

4

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ

 (Mẫu dùng cho thi thực hành máy)

QT.04-KT*M.04

5

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ

 (Mẫu dùng cho thi thực hành vẽ, bài tập lớn)

QT.04-KT*M.05

6

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ (Mẫu thi bảo vệ đồ án)  
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 1 QT.04-KT*M.06.a
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 2 QT.04-KT*M.06.b
– Bảng chấm của CBChT thứ 3 QT.04-KT*M.06.c
  Bảng thống nhất điểm của các CBChT QT.04-KT*M.06.d

7

 Biên bản chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ (Mẫu thi vấn đáp)  
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 1 QT.04-KT*M.07.a
  – Bảng chấm của  CBChT thứ 2 QT.04-KT*M.07.b
  – Bảng thống nhất điểm của 2 CBChT QT.04-KT*M.07.c

8

 Biên bản giao nhận kết quả chấm thi kết thúc HP/MH/MĐ. QT.04-KT*M.08

9

 Kế hoạch chấm thi QT.04-KT*M.09a,b

10

 Biên bản bàn giao điểm quá trình, điểm thi giữa BPKT và PĐT QT.04-KT*M.10

11

 Hướng dẫn nhập điểm quá trình vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS  HD.03-KT

12

 Hướng dẫn nhập điểm thi vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS  HD.04-KT

13

 Hướng dẫn nhập điểm đồ án tốt nghiệp vào hệ thống quản lý đào tạo CEMS  HD.05-KT

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN (QT.03-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Mục đích:...

quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN (QT.04-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

thong_bao1

Thông báo ISO

Kế hoạch đánh giá nội bộ lần 1 năm học...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings