quy trinh

QUY TRÌNH LẬP VÀ THEO DÕI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC (QT.04-TCCB)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy định thống nhất việc lập, triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, năm của các đơn vị trong trường nhằm đạt được mục tiêu chung của nhà trường.

Quy trình này được áp dụng cho các đơn vị thuộc trường Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn  trong việc lập kế hoạch công tác.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1  Kế hoạch công tác tuần/tháng QT.04-TCCB*M.01
2  Kết quả thực hiện công tác tuần/tháng QT.04-TCCB*M.02
3  Báo cáo tổng kết năm học QT.04-TCCB*M.03

Cùng chủ đề

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT (QT.02-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018 Mục đích:...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings