quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ (QT.05-CTSV)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

– Quy trình được thiết lập nhằm chuẩn hóa từng bước công việc trong công tác quản lý và giáo dục SV nội trú và quản lý tài sản ở khu nội trú của trường;

Quy trình này được áp dụng đối với:

+ SV ở  khu nội trú của trường;

+ Bộ phận quản lý ký túc xá – phòng CT&CTSV;

+ Phòng KH – TC; Hành chính – Quản trị.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN  BIỂU MẪU     KÝ HIỆU
1.  Đơn xin ở khu nội trú QT.05-CTSV*M.01
2.  Biên bản bàn giao tài sản QT.05-CTSV*M.02
3.  Danh sách phân phòng ở ký túc xá QT.05-CTSV*M.03
4.  Đơn xin ra khỏi KTX QT.05-CTSV*M.04
5.  Danh sách sinh viên ra khỏi KTX QT.05-CTSV*M.05
6.  Tờ trình Kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao SV nội trú QT.05-CTSV*M.06

Tải tất cả biểu mẫu

 

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG (QT.05-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

thong_bao1

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 20/4/2018 Mục đích:...

quy trinh

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings