quy trinh

QUY TRÌNH PHÚC KHẢO (QT.05-KT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Việc xây dựng, thực hiện quy trình này quy định thống nhất công tác phúc khảo bài thi nhằm phúc tra các thắc mắc về kết quả thi của sinh viên đồng thời điều chỉnh các sai sót về điểm (nếu có).

Áp dụng cho các bộ phận có liên quan tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu

 Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

thong_bao1

Thông báo ISO

Kế hoạch đánh giá nội bộ lần 1 năm học...

quy trinh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG (QT.08-HTQT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình được...

quy trinh

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (QT.01-KTMĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings