quy trinh

QUY TRÌNH DỰ GIỜ (QT.07-ĐT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Văn bản này quy định thống nhất công tác dự giờ tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn (viết tắt là Trường). Thực hiện qui trình này nhằm mục đích chuẩn hóa công tác dự giờ của Trường, đảm bảo việc dự giờ theo đúng quy định. Qua đó, giúp giảng viên trao đổi phương pháp giảng dạy, trau dồi năng lực sư phạm, đổi mới và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của giảng viên ở các Khoa, Bộ môn và làm cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua trong Khoa, Trường.

Quy trình này áp dụng cho các giảng viên (kể cả giảng viên tập sự và giảng viên chính thức) giảng dạy (cả lý thuyết, thực hành và tích hợp) trong Trường.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1  Đăng ký giờ giảng   QT.07-ĐT*M.01
2  Tổng hợp đăng ký giờ giảng   QT.07-ĐT*M.02
3   Kế hoạch dự giờ toàn trường   QT.07-ĐT*M.03
4  Phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết   QT.07-ĐT*M.04
5  Phiếu đánh giá bài giảng thực hành   QT.07-ĐT*M.05
6  Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp   QT.07-ĐT*M.06
7  Biên bản dự giờ   QT.07-ĐT*M.07
8  Tổng hợp kết quả dự giờ   QT.07-ĐT*M.08

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN (QT.03-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.06-TCCB)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy định thống...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings