quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐOÀN VÀO (QT.07-HTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình xây dựng nhằm thống nhất công tác quản lý Đoàn vào phạm vi cấp trường vào các hoạt động hợp tác với đối tác có năng lực mạnh về lĩnh vực công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1.

Báo cáo tình hình tiếp Đoàn vào

QT.07-HTQT*M.01

 

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ VĂN BẰNG (QT.01-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh
quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (QT.02-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Văn bản này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings