quy trinh

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG (QT.08-HTQT)

0 comments
  1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Quy trình được xây dựng nhằm thống nhất công tác tiếp nhận và quản lý chuyên gia, tình nguyện viên, thực tập sinh đến trường hỗ trợ công tác giảng dạy, hợp tác, nghiên cứu, báo cáo chuyên đề trong phạm vi trường.

  1. Nội dung quy trình (tập tin đính kèm)
  2. Các biểu mẫu
STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU
1.

 Kế hoạch phân công công tác của đơn vị tiếp nhận NNN.

 QT.08-HTQT*M.01
2.

 Báo cáo tình hình tiếp nhận và quản lý NNN

 QT.08-HTQT*M.02
3.

 Báo cáo kết quả làm việc của người nước ngoài

 QT.08-HTQT*M.03

Tải tất cả biểu mẫu

Cùng chủ đề

quy trinh

QUY TRÌNH XÂY DỰNG/CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (QT.04-ĐT)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ (QT.05-CTSV)

Mục đích và phạm vi áp dụng – Quy trình...

quy trinh

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU (QT.02-KHTC)

Mục đích và phạm vi áp dụng Quy trình này...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings