box_vbpl

Quy định về quản lý thực tập tốt nghiệp

0 comments
  1. Quy định đánh giá kết quả thực tập cuối khóa:

5.1. Tiêu chí chấm: Căn cứ vào các tiêu chí chính sau đây:

– Căn cứ vào việc chấp hành quy định và thời hạn nộp hồ sơ thực tập. Sinh viên tự ý nghỉ quá 20% thời gian thực tập thì nhận điểm 0 (không) cho học phần thực tập tốt nghiệp.

Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá của đơn vị thực tập đối với sinh viên. Sinh viên vi phạm các quy định và nội quy của cơ quan thực tập, bị cảnh cáo thì nhận điểm 0 (không) cho học phần thực tập tốt nghiệp.

– Căn cứ vào chất lượng báo cáo thực tập, nếu sinh viên sao chép/đạo văn báo cáo của sinh viên khác thì nhận điểm 0 (không) cho học phần thực tập tốt nghiệp.

5.2. Thang điểm và cách tính điểm:

Giảng viên hướng dẫn thực tập cho sinh viên nào thì chấm điểm cho sinh viên đó. Giảng viên phải ghi đầy đủ nhận xét, điểm số, điểm chữ, ngày tháng năm và ký tên bằng mực đỏ trong cuốn báo cáo thực tập của sinh viên.

Điểm báo cáo thực tập là điểm bình quân của 2 cột điểm:

– Cột điểm 1: là điểm bình quân của 2 cán bộ chấm gồm Giảng viên hướng dẫn và Giảng viên phản biện. Giảng viên chấm phản biện do Khoa phân công.

– Cột điểm 2: là điểm của cán bộ hướng dẫn sinh viên thực tập tại đơn vị thực tập. Trong trường hợp không có điểm của Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập thì cột điểm 2 sẽ là điểm của Giảng viên phản biện. 

Điểm chấm theo thang điểm 10, với thang điểm của các tiêu chí như sau:

TT Tiêu chí Thang điểm
Điểm chuyên cần (*) Có nhận xét tốt từ phía Giảng viên hướng dẫn về tinh thần, thái độ làm việc. 2
Điểm chất

lượng của

báo cáo

Hình thức trình bày đúng quy định, văn phong trong sáng, không có câu tối nghĩa, độ dài ±10% tổng số trang quy định. 1
Phần mở đầu: Nêu được sự cần thiết của đề tài, mục đích, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, nguồn số liệu, dữ liệu, nội dung nghiên cứu. 1
Chương 1,2:

– Khái quát được tình hình hoạt động của công ty.

– Nêu được cơ sở lý luận đầy đủ, súc tích, hướng vào nội dung nghiên cứu.

1.5
Chương 3: Biết cách áp dụng lý thuyết trình bày ở chương 2 để phân tích vấn đề thực tế, phát hiện những bất hợp lý và lý giải nguyên nhân của vấn đề. 2
Chương 4: Đề xuất ra những giải pháp hợp lý nhằm cải thiện hiện trạng, giải pháp không chung chung mà phù hợp với tình hình thực tế. 1.5
Kiến nghị và kết luận: Kết luận về những gì mà báo cáo thực tập đã làm được và kiến nghị để thực hiện các giải pháp (nếu có). 1
  Tổng điểm 10

(*) Điểm chuyên cần do Giảng viên hướng dẫn chấm.

Xem chi tiết tại đây

Từ khóa:

Cùng chủ đề

tailieu-copy

438/QĐ-CĐVH Quy chế Kiểm tra, thi

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế Kiểm tra, thi...

Huong dan

Hướng dẫn

Hướng dẫn sinh viên sử dụng Cổng thông tin đào...

Lich thi

LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch thi học kỳ II (Lần 01) khóa 11, 12 – năm học...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings