KDCLGD

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

0 comments

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.

Thông tư này được áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, có 9 tiêu chí, điểm chuẩn đánh giá chất lượng Trường trung cấp và cao đẳng, tổng điểm đánh giá là 100 điểm:

Tiêu chí Điểm chuẩn
Tiêu chí 1 – Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 12
Tiêu chí 2 – Hoạt động đào tạo 17
Tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 15
Tiêu chí 4 – Chương trình, giáo trình 15
Tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 15
Tiêu chí 6 – Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế 5
Tiêu chí 7 – Quản lý tài chính 6
Tiêu chí 8 – Dịch vụ người học 9
Tiêu chí 9 – Giám sát – đánh giá chất lượng 6
Tổng số 100

Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 1 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm. Tiêu chuẩn đạt yêu cầu được xác định trên cơ sở trường đáp ứng tiêu chuẩn và duy trì ít nhất trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường trung cấp và duy trì ít nhất trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với trường cao đẳng.

Chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng cũng có 7 tiêu chí đánh giá gồm: Tiêu chí 1 – Mục tiêu, quản lý và tài chính; tiêu chí 2 – Hoạt động đào tạo; tiêu chí 3 – Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên; tiêu chí 4 – Chương trình, giáo trình; tiêu chí 5 – Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện; tiêu chí 6 – Dịch vụ cho người học; tiêu chí 7 – Giám sát, đánh giá chất lượng.

Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 2 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm.

Tiêu chuẩn đạt yêu cầu khi cơ sở đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trong 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

Việc đánh giá mức độ một chương trình đào tạo cụ thể tại một cơ sở đào tạo đáp ứng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn chỉ áp dụng đối với các yếu tố, nội dung liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo.

Xem chi tiết thông tư

Văn bản về ĐBCL

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

Cùng chủ đề

20160302_080540

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ 2016

Ngày 01 tháng 03 năm 2016, Trung tâm Khảo thí...

Khao sat

Trường đại học đặt máy khảo sát mức độ hài lòng sinh viên

TTO – “Bạn cảm thấy như thế nào khi làm...

VSTEP

Việt Nam thiếu trung tâm khảo thí năng lực ngoại ngữ quốc gia

(VnExpress) Cả nước có 10 cơ sở thuộc Bộ Giáo dục...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings