qui dinh

Những qui định, quy chế trong công tác Đảm bảo chất lượng

0 comments

Cùng chủ đề

Đảm bảo chất lượng

  Thông báo   Kế hoạch đảm bảo chất lượng...

Thong bao

Thông báo V/v đẩy nhanh tiến độ viết báo cáo tự đánh giá (244/CĐVH-HĐTĐG)

Kính gửi:      Các nhóm chuyên trách Để đẩy nhanh tiến...

ke hoach

Kế hoạch tự đánh giá

Kế hoạch viết báo cáo tự đanh giá Kế hoạch...

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings