box_vbpl

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

0 comments
Ngày 05/3/2014, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số19/2014/QĐ-TTg về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.
Theo đó, mỗi Bộ, ngành tự xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đối với việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho các đơn vị trực thuộc.
Ở địa phương, Sở KH&CN giúp UBND tỉnh theo dõi tiến độ xây dựng mô hình khung.
Mô hình khung HTQLCL bao gồm hệ thống văn bản mẫu, hướng dẫn TTHC, quy trình xử lý công việc theo TCVN ISO 9001:2008 thay cho chuẩn ISO 9001:2000 trước đây.
Cơ quan có thể thuê tổ chức, chuyên gia tư vấn trong quá trình thực hiện.
Tổ chức tư vấn phải có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn. Chuyên gia tư vấn phải có từ 3 năm kinh nghiệm và được cấp Thẻ chuyên gia tư vấn.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/5/2014, thay thế Quyết định 144/2006/QĐ-TTg và 118/2009/QĐ-TTg .

Cùng chủ đề

Để lại bình luận của bạn

Theme Settings